Tác giả
Tulku Thondup

Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu là một tuyển tập tiểu sử của các vị Thầy chứng ngộ mà cuộc đời thì tràn đầy sự an bình, giác ngộ và những điều huyền diệu lạ lùng. Các ngài đã nở rộ ở Tây Tạng, Mái nhà của Thế giới, trong thời đại hoàng kim của nó.

Mục lục:
 1. Lời nói đầu
 2. Q1 Lời giới thiệu
 3. Sau Đức Phật
 4. Ba cách trao truyền trực hệ của các Tantra
 5. Dòng truyền thừa Longchen Nyungthing
 6. Prahevajra (Garab Dorje)
 7. Vimalamitra
 8. Guru Rinpoche
 9. Guru Rinpoche Viếng thăm Tây Tạng
 10. Năm Phối ngẫu chính của Guru Rinpoche
 11. Künkhyen Longchen Rabjam (1308-1363)
 12. Rigdzin Jigme Lingpa (1730–1798)
 13. Rigdzin Jigme Lingpa (1730–1798) tiếp theo
 14. Dodrupchen Đệ Nhất Jigme Thrinle Özer (1745–1821)
 15. Dodrupchen Đệ Nhất Jigme Thrinle Özer (1745–1821) tt
 16. Dodrupchen Đệ Nhất Jigme Thrinle Özer (1745–1821) tt
 17. Jigme Gyalwe Nyuku (1765-1843)
 18. Dola Jigme Kalzang (thế kỷ mười chín)
 19. Do Khyentse Yeshe Dorje (1800–1866)
 20. Do Khyentse Yeshe Dorje (1800–1866) tt
 21. Gyalse Zhenphen Thaye (1800-?)
 22. Dodrupchen Đệ Nhị Jigme Phüntsok Jungne (1824-1863)
 23. Nyoshül Lungtok Tenpe Nyima (1829-1901/2)
 24. Lushül Khenpo Könchok Drönme(1859–1936)
 25. Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926)
 26. Dodrupchen Đệ Tam Jigme Tenpe Nyima (1865-1926) tt
 27. Shuksep Lochen Chönyi Zangmo (1865–1953)
 28. Gekong Khenpo Künzang Palden (1872-1943)
 29. Yukhok Chatralwa Chöying Rangtröl (1872–1952)
 30. Alak Zenkar Pema Ngödrup Rölwe Dorje (1881-1943)
 31. Kyala Khenpo Chechok Thöndrup (1893–1957)
 32. Dilgo Khyentse Tashi Paljor (1910–1991)
 33. Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen(1927-1961)
 34. Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen(1927-1961) tt
 35. Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927)
 36. Dodrupchen Đệ Tứ Thupten Thrinle Palzang (sinh năm 1927) tt
Nhà xuất bản
Quang Bình
Người dịch
Liên Hoa - Thanh Liên
Người đọc
Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Người gửi
DPA2
Tải về
4,394
Xem
4,394
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top