Tác giả
HT Thích Nhật Quang


Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chư vị Tổ sư đặc dụng những phương tiện, cốt khiến cho chung sanh có thể từ các phương tiện này mà tiến vào thật địa. Công phu cho tới chừng nào thể nhập mới vừa lòng.

Những phương thức hoặc cách bí truyền hoặc đặc cách của chư Tổ Thiền Tông, không ngoài mục đích khai thị lợi ích tất cả, dẫn dắt hậu học không ngã không lạc đường tà. Ngài Thiên Cơ mở cửa Tông môn mật truyền tâm pháp, tham Thiền yếu pháp. Được biên tập trong Gia bảo Thiền tông.

Mục lục:
 1. Lời đầu; Mật truyền tham thiền yếu pháp
 2. Chẳng sợ niệm khởi
 3. Chẳng cần canh năm ngủ canh ba dậy
 4. Một ngày qua phải thấy la một ngày tinh tấn
 5. Mượn giả để tu thật
 6. Phá tâm sinh tử cứng chắc
 7. Ngoại đạo dạy người
 8. Phương pháp điều trị định huệ
 9. Một chữ thiết
 10. Hạ thủ công phu tu thiền
 11. Lời này rất thân thiết
 12. Truyền gia bảo
 13. Hạ thủ công phu chẳng sợ sai lầm
 14. Hạ thủ công phu rất sợ nhận thức thần làm Phật sự
 15. Chỉ chung mật truyền mật pháp
 16. Người học phật đem tâm ...
 17. Thân tâm đều kiện toàn
 18. Phương pháp Phật dạy
Nhà xuất bản
Tổng hợp TP.HCM
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Mỹ
 • Like
Reactions: Cthai
Người gửi
DPA2
Tải về
4,012
Xem
4,012
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top