Gia Bảo Thiền Tông

Hạ thủ công phu tu thiền

 1. DPA2  Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chư vị Tổ sư đặc dụng những phương tiện, cốt khiến cho chung sanh có thể từ các phương tiện này mà tiến vào thật địa. Công phu cho tới chừng nào thể nhập mới vừa lòng.

  Những phương thức hoặc cách bí truyền hoặc đặc cách của chư Tổ Thiền Tông, không ngoài mục đích khai thị lợi ích tất cả, dẫn dắt hậu học không ngã không lạc đường tà. Ngài Thiên Cơ mở cửa Tông môn mật truyền tâm pháp, tham Thiền yếu pháp. Được biên tập trong Gia bảo Thiền tông.
  Tác giả:
  HT Thích Nhật Quang
  Nhà xuất bản:
  DPA (NXB Tổng hợp TP.HCM)
  Loại đĩa:
  C
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Ngọc Mỹ
  Bấm để mở rộng...