Quá Khứ Không Ngủ Quên

Phim nhân quả, tập Quá khứ không ngủ quên. Quả báo của ngỗ nghịch bất hiếu chiêu cảm ác báo bệnh tật

 1. DPA2


  Phật nói: “ Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Buông dao đồ tể, lập tức thành Phật”…

  Trước mắt anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch, bị trời đất khiển trách, phải cưu mang hình phạt, lãnh báo hiện tiền, bệnh tật triền miên. May gặp minh sư hóa độ, mới biết sám hối tỉnh ngộ, tẩy tâm đổi mặt. Đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng trong kinh từng nói: “ Phật là vị đại y vương”...

  Mời các bạn cùng xem và ngẫm lại tấm gương quả báo của ngỗ nghịch bất hiếu này.
  Tác giả:
  Thu Hạnh
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  D
  Bấm để mở rộng...