Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn

Lòng Hiếu Thảo Của Vua Thuấn


Theo truyền thuyết, mẹ ông, Ốc Đăng là người rất hiền đức mất sớm, cha là Cổ Tẩu lấy vợ khác và sinh ra Tượng. Dù bị mẹ con Tượng và cả Cổ Tẩu đối xử không tốt, Thuấn vẫn một mực hiếu thuận, giữ đúng đạo làm con.
Tác giả
Phim hoạt hình nước ngoài
Nhà xuất bản
DPA
Loại đĩa
D
Người dịch
Minh Hoa; BT Tử Hà
Người đọc
Trần Vũ, Anh Tuấn, Thiện Trung, Hạnh Phúc, Thuỳ Tiên, Ngọc Quyên, Thuỳ Anh, Kiều Hạnh, ...
Người gửi
DPA2
Xem
1,709
First release
Last update
Điểm
5.00 star(s) 1 ratings
Top