Tác giả
Lama Thupten Zopa Rinpoche
Lama Zopa đã chỉ dẫn cho hàng ngàn người các phương thuốc chữa bệnh bằng thiền định, trì tụng mật chú và nhiều cách thực hành chữa bệnh khác nữa theo Phật giáo Tây Tạng
Người dịch
Nguyễn Văn Điểu và Đỗ Thiết Lập
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
4,845
Xem
4,845
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top