sách nói

 1. dieuphapam

  Hạnh An Vui - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 14

  Thay Lời Bạch Thầy Bổn sư của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm là Cố Hòa-thượng Thích Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận. Ngài là bậc tùng lâm thạch trụ, cao Tăng đương thời. Đạo hạnh và trí tuệ của Ngài được các hệ phái trong Phật giáo đồng lòng suy tôn làm Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN vào năm 1981...
 2. D

  Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông

  Mục lục: Lời nói đầu Chân lý trong Phật học thiên thai tông Vô tác tứ đế Trung quán buổi sơ thời Trung quán buổi sơ thời tt Các bản kinh ngụy tác Ba chân lý trong kinh Nhân vương va Anh lạc Cuộc tranh luận của Thái tử Chiêu Minh và 23 đối thủ Đại thừa nghĩa chương Các học giả Thành thật luận...
 3. D

  Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết

  Mục lục: Lời giới thiệu, chương 1 - chương 3 Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết_Chương 4 - chương 6 Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết_Chương 7 - chương 9 Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết_Chương 10 - chương 12 Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết_Chương 13 - chương 15 Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết_Chương 16 - hết
 4. D

  Viên Ngọc Như Ý

  Mục lục: Dẫn nhập Guru yoga Sự quán tưởng Sự cầu thỉnh bổn tôn trí tuệ Sự sám hối Sùng mộ và cầu nguyện Thần chú đạo sư kim cương Biến sự thực hành thành bộ phận của đời mình Biến sự thực hành thành bộ phận của đời mình- lời cảm tạ
 5. D

  Pháp Ngữ Vạn Đức

  Mục lục: Lời đầu; Khai thị Hòa thượng Thích Trí Tịnh Khai thị Hòa thượng Thích Trí Tịnh Lợi ích của việc vãng sanh
 6. D

  Hương Sen Vạn Đức

  Mục lục: Lời đầu; Duyên tái bản; Tiểu sử Hòa thượng P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2003-2006 P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2007-2008 P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2009-2010 P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2011 P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2012- dặn dò đại chúng P1 Khuyến tấn tu hành- Pháp môn tịnh độ P2 Khai...
 7. D

  Truyện ngắn PG-vol 3 - Những mùa xuân đời người

  Mục lục: Truyện ngắn PG-vol 3 - Xuân Trong Ta Truyện ngắn PG-vol 3 - Xuân Trong Ta
 8. D

  Giáo Huấn Dakini

  Mục lục: Lời nói đầu của dịch giả Lược sử đức Liên Hoa Sanh Giáo huấn dẫn nhập Những giáo huấn đi lên với hạnh Quy y - Quy y cách bên ngoài Quy y - Quy y cách bên trong, cách bí mật Bồ đề tâm Bồ đề tâm tiếp theo Mười nền tảng của Kim Cương Thừa Hai mươi mốt loại vô ích Cách giải thoát khỏi sanh...
 9. D

  Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 2

  Mục lục: Thiên 4 Pháp - Phẩm Tứ đế Thiên 4 Pháp - Phẩm Bốn ý đoạn Thiên 4 Pháp - Phẩm Bốn ý đoạn tt Thiên 4 Pháp - Phẩm Đẳng thú bốn đế Thiên 4 Pháp - Phẩm Thanh văn Thiên 4 Pháp - Phẩm Thanh văn tt Thiên 4 Pháp - Phẩm Khổ lạc Thiên 4 Pháp - Phẩm Khổ lạc tt Thiên...
 10. D

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 3

  Mục lục: 01_Phẩm15_162_Kinh Phân Biệt Lục Giới_TAnh_dau-32 02_Phẩm15_163_ Kinh Phân Biệt Lục Xứ_KPhuong_33-43 03_Phẩm15_164_ Kinh Phân Biệt Quán Pháp_KPhuong_45-56 04_Phẩm15_165_Kinh Ôn Tuyền Lâm Thiên_NMy_57-67 05_Phẩm15_166_Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn_DTien_69-76 06_Phẩm15_167-168_Kinh A...
 11. D

  Kinh Trung A Hàm _ Tập 1

  Mục lục: Phẩm 1 Kinh Thiện Pháp; Kinh Trú Độ thọ Phẩm 1 Kinh Thành Dụ; Kinh Thủy Dụ Phẩm 1 Kinh Mộc Tích Dụ; Kinh Thiện Nhân Vãng Phẩm 1 Kinh Thế Gian Phước; Kinh Thất Nhật Phẩm 1 Kinh Thất Xa; Kinh Lậu Tận Phẩm 2 Kinh Diêm Dụ; Kinh Hòa Phá Phẩm 2 Kinh Độ; Kinh La Hầu La Phẩm 2 Kinh Tư; Kinh...
 12. D

  Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 2

  Mục lục: 1. Tổ Thứ 34-39 2. Tổ Thứ 39-41 3. Tổ Thứ 41-43 4. Tổ Thứ 44-48 5. Tổ Thứ 48-59 6. Tổ Thứ 60-69 7. Tổ Thứ 69-70 8. Tổ Thứ 71 9. Tổ Thứ 71-74 10. Tổ Thứ Nhất-13 11. Tổ Thứ 14-27 12. Tông Thiên Thai – Sơ Tổ - Tổ Thứ 16 13. Tông Hoa Nghiêm – Tổ Thứ Nhất – Tổ Thứ 8 14. Tổ Liên Xã – Tổ Thứ...
 13. D

  Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 1

  Mục lục: Lời Đầu Sách Tổ Thứ 1 – Thứ 10 Tổ Thứ 11 – Thứ 18 Tổ Thứ 19 – Thứ 29 Tổ Thứ 30 – Thứ 33 Tổ Đời Thứ 34 – Thứ 39 Tổ Đời Thứ 34 – Thứ 37 Tổ Đời Thứ 37 – Thứ 40 Tổ Đời Thứ 41 – Thứ 48 Tổ Đời Thứ 49 – Thứ 54 Tổ Đời Thứ 55 – Thứ 58 Tổ Đời Thứ 59 – Thứ 67 Tổ Đời Thứ 67 – Thứ 68 Tổ Đời Thứ 68...
 14. D

  Kinh Pháp Cú Thí Dụ

  Mục lục: Lời Nói Đầu Quyển 1_Phẩm 1-Vô Thường; Phẩm 2-Dạy Học; Phẩm 3-Giữ Giới Quyển 1_Phẩm 4-Đa Văn Quyển 1_Phẩm 5-Lòng Tin; Phẩm 6-Cẩn Thận; Phẩm 7-Tư Duy Quyển 1_Phẩm 8-Nhân Từ Quyển 1_Phẩm 9-Lời Nói; Phẩm 10-Song Yếu Quyển 1_Phẩm 11-Buông Lung; Phẩm 12-Tâm Ý; Phẩm 13-Hoa Hương Quyển 2_Phẩm...
Top