Tác giả
Hạ Liên Cư hội tập

Nhận thấy ý nghĩa đầy đủ, lợi ích rộng lớn của kinh này đối với người chuyên tu pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, nên tôi không quản tài hèn trí cạn cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để giúp các hành giả tu Tịnh độ đọc tụng (trích Lời Cẩn Bạch của HT Thích Minh Cảnh).
Người dịch
HT Thích Minh Cảnh
Người đọc
Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
5,648
Xem
5,648
Phát hành
Cập nhật
Điểm
5.00 star(s) 2 ratings

Các tác phẩm khác

Top