Sự tích Phật Thích Ca - theo kinh Bi Hoa - phần 1

Phim ảnh - tác phẩm Sự tích Phật Thích Ca - theo kinh Bi Hoa - phần 1

 1. DPA2
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  Diệu Thọ, Lý Hương, Trình Hồng, Bội Linh, Nhuận Hồng
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Anh Tuấn, Trần Vũ, Hoàng Sơn, Nam Trung, Thùy Anh
  Bấm để mở rộng...
  Nguyễn Thanh Tân thích nội dung này.