Tác giả
Nhiều tác giả

Tinh Thần Bất Bộ Phái Trong Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng.Tuyển tập giáo huấn của các đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau. Tuyển tập này cũng mang chủ đề "Đạo Sư và Đệ Tử," bao gồm các bài thuyết giảng của các vị đại sư từ các truyền thống tu tập khác nhau: Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 (Gelug), Đức Karmapa đời thứ 17 (Karma Kagyu), Khentrul Rinpoche (Jonang/Rimé), Ringu Tulku (Karma Kagyu), Deshung Rinpoche (Sakya), Garchen Rinpoche (Drikung Kagyu), Dzongsar Khyentse Rinpoche (Nyingma), Zarongfu Sangya Ngawang TenzinRinpoche (Gelug), và Jamgon Kongtrul Rinpoche đời thứ Nhất, Lodro Thaye (Karma Kagyu/Rimé).
Nhà xuất bản
DPA
Người dịch
Nhiều dịch giả
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Người gửi
DPA2
Tải về
2,394
Xem
2,394
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top