Đường Đi Của Phật

Tuyển tập giáo huấn của các Đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau

 1. DPA2


  Tinh Thần Bất Bộ Phái Trong Truyền Thống Phật Giáo Tây Tạng.Tuyển tập giáo huấn của các đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau. Tuyển tập này cũng mang chủ đề "Đạo Sư và Đệ Tử," bao gồm các bài thuyết giảng của các vị đại sư từ các truyền thống tu tập khác nhau: Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 (Gelug), Đức Karmapa đời thứ 17 (Karma Kagyu), Khentrul Rinpoche (Jonang/Rimé), Ringu Tulku (Karma Kagyu), Deshung Rinpoche (Sakya), Garchen Rinpoche (Drikung Kagyu), Dzongsar Khyentse Rinpoche (Nyingma), Zarongfu Sangya Ngawang TenzinRinpoche (Gelug), và Jamgon Kongtrul Rinpoche đời thứ Nhất, Lodro Thaye (Karma Kagyu/Rimé).
  Tác giả:
  Nhiều tác giả
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Nhiều dịch giả
  Người đọc:
  Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh
  Bấm để mở rộng...