Hương Sen Vạn Đức

Hương Sen Vạn Đức

Tác giả
Chùa Vạn Đức-Thủ Đức

Mục lục:
 1. Lời đầu; Duyên tái bản; Tiểu sử Hòa thượng
 2. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2003-2006
 3. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2007-2008
 4. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2009-2010
 5. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2011
 6. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2012- dặn dò đại chúng
 7. P1 Khuyến tấn tu hành- Pháp môn tịnh độ
 8. P2 Khai thị pháp môn niệm Phật
 9. P2 Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật
 10. P2 Kệ niệm Phật hạ thủ công phu
 11. P2 Kệ niệm Phật hạ thủ công phu tiếp theo
 12. P3 Những cánh sen trắng
 13. Phụ Lục
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người đọc
Thy Mai, Kiều Hạnh, Ngọc Minh, Diệu Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
3,073
Xem
3,073
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top