Hương Sen Vạn Đức

Hương Sen Vạn Đức

Tác giả
Chùa Vạn Đức-Thủ Đức

Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, là một bậc Tòng Lâm Thạch Trụ, đã phiên dịch nhiều bộ kinh lớn, khiến cho giáo nghĩa Đại thừa được lưu thông, Phật pháp được lưu truyền trong tứ chúng. Những vị Tăng tài tiếp nhận sự giáo hóa của Ngài rất đông. Ngài tinh thông cả Thiền – Giáo, nhưng chỗ thực hành và khuyến tấn người chính là Pháp môn Trì danh niệm Phật.

Năm 1955, Hòa Thượng mở hội niệm Phật tại chùa Vạn Đức, lấy tên là Cực Lạc Liên Hữu, xiển dương pháp môn Tịnh Độ. Lời khai thị của Hòa Thượng bình dị, không chuộng cao siêu, chú trọng ở chỗ chân thật công phu tu hành. Với tâm từ bi, Hòa Thượng luôn luôn ân cần nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử phải nhớ quán vô thường để được tinh tấn trong việc tu hành, không nên bỏ phí thời gian; giữ gìn giới luật, thực hành ăn chay, phóng sanh, niệm Phật cầu sanh Tây Phương nhằm thoát khỏi sinh tử luân hồi, thẳng tiến đến quả vị Phật.


Chúng tôi nhận thấy điều quý báu trên nên đã sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp, cùng trích dẫn những trước tác của Ngài, tập hợp thành sách lấy tựa đề là “Hương Sen Vạn Đức”. Chúng tôi với chỉ tâm nguyện góp một phần nhỏ trong việc lưu truyền chánh pháp của Đức Phật nói chung và pháp môn Tịnh độ nói riêng, nhằm giúp cho mọi người nhận rõ giá trị chân thật của phápTrì danh niệm Phật. Từ đó, mạnh mẽ tinh tấn tu hành, không nghi ngờ, không do dự, thẳng bước về Cực Lạc.

Chúng tôi xin tri ân ĐĐ. Thích Chân Tính (Trụ trì chùa Hoằng Pháp), Thầy Pháp Đăng… cùng chư Pháp hữu đã tận tâm giúp đỡ để quyển sách này được hoàn thành.

Việc lành này, nguyện hồi hướng đến bốn ơn ba cõi, khắp cả chúng sanh trong pháp giới đồng tu Tịnh độ, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo.
(Trích lời đầu sách)

Mục lục:
 1. Lời đầu; Duyên tái bản; Tiểu sử Hòa thượng
 2. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2003-2006
 3. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2007-2008
 4. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2009-2010
 5. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2011
 6. P1 Khuyến tấn tu hành- năm 2012- dặn dò đại chúng
 7. P1 Khuyến tấn tu hành- Pháp môn tịnh độ
 8. P2 Khai thị pháp môn niệm Phật
 9. P2 Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật
 10. P2 Kệ niệm Phật hạ thủ công phu
 11. P2 Kệ niệm Phật hạ thủ công phu tiếp theo
 12. P3 Những cánh sen trắng
 13. Phụ Lục
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người đọc
Thy Mai, Kiều Hạnh, Ngọc Minh, Diệu Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
3,885
Xem
3,885
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top