Pháp Ngữ Vạn Đức

Pháp Ngữ Vạn Đức

Tác giả
Chùa Vạn Đức, Thủ Đức

Mục lục:
  1. Lời đầu; Khai thị Hòa thượng Thích Trí Tịnh
  2. Khai thị Hòa thượng Thích Trí Tịnh
  3. Lợi ích của việc vãng sanh
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
2,341
Xem
2,341
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top