Tác giả
Nguyên Tác: Đại Sư Hư Vân

Mục lục:
 1. 1. Tổ Thứ 34-39
 2. 2. Tổ Thứ 39-41
 3. 3. Tổ Thứ 41-43
 4. 4. Tổ Thứ 44-48
 5. 5. Tổ Thứ 48-59
 6. 6. Tổ Thứ 60-69
 7. 7. Tổ Thứ 69-70
 8. 8. Tổ Thứ 71
 9. 9. Tổ Thứ 71-74
 10. 10. Tổ Thứ Nhất-13
 11. 11. Tổ Thứ 14-27
 12. 12. Tông Thiên Thai – Sơ Tổ - Tổ Thứ 16
 13. 13. Tông Hoa Nghiêm – Tổ Thứ Nhất – Tổ Thứ 8
 14. 14. Tổ Liên Xã – Tổ Thứ Nhất – Tổ Thứ 9
 15. 15. Tổ Thứ 10 – Hòa Thượng Quảng Khâm
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Ban Phiên Dịch Huệ Quang
Người đọc
Thy Mai, Huy Hồ, Diệu Tiên
Người gửi
DPA2
Tải về
2,103
Xem
2,103
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top