thư pháp

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên, Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì

  Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lời kinh vang dậy ngân nga, Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành

  Lời kinh vang dậy ngân nga Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành (Ca da Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mẹ còn là cả trời hoa, Cha còn là cả một tòa kim cương

  Mẹ còn là cả trời hoa Cha còn là cả một tòa kim cương (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Quý thay Đức Mục Kiền Liên, Theo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu

  Quý thay Đức Mục Kiền Liên Theo gương hiếu thảo muôn nghìn thiên thu (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Dốc lòng niệm Phật không lơi, Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh

  Dốc lòng niệm Phật không lơi Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Công Cha Nghĩa Mẹ

  Công Cha Nghĩa Mẹ Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nam mô đức Phật Quán Âm, Ra tay cứu độ trầm luân mọi loài

  Nam mô Đức Phật Quán Âm Ra tay cứu độ trầm luân mọi loài (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Như trăng sạch không uế, Sáng trong và tịnh lặng, Hữu ái được đoạn tận, Ta gọi Bà-la-môn

  Như trăng sạch không uế Sáng trong và tịnh lặng Hữu ái được đoạn tận Ta gọi Bà-la-môn (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khuyên ai ăn ở cho lành, Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau

  Khuyên ai ăn ở cho lành Kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

  Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Mãn Giác thiền sư) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nói lên lời ôn hòa, Lợi ích và chân thật, Không mất lòng một ai, Ta gọi Bà La Môn

  Nói lên lời ôn hòa Lợi ích và chân thật Không mất lòng một ai Ta gọi Bà La Môn (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mỗi người mỗi nước mỗi non, Bước vào cửa Phật là con một nhà

  Mỗi người mỗi nước mỗi non Bước vào cửa Phật là con một nhà (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư Pháp] Đa văn nghề nghiệp giỏi, Khéo huấn luyện học tập, Nói những lời chơn chất, Là phúc lành..

  Đa văn nghề nghiệp giỏi Khéo huấn luyện học tập Nói những lời chơn chất Là phúc lành cao thượng (Kinh Hạnh Phúc) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư Pháp] Cuộc đời như cánh phù du, Sớm còn tối mất công phu nhọc nhằn

  Cuộc đời như cánh phù du Sớm còn tối mất công phu nhọc nhằn (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 15. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ai sống một trăm năm, Không thấy Pháp tối thượng, Không bằng sống một ngày...

  Ai sống một trăm năm Không thấy Pháp tối thượng Không bằng sống một ngày Thấy được Pháp tối thượng (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ở Hiền Gặp Lành

  Ở Hiền Gặp Lành Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư Pháp] Khó thay được làm người, Khó thay được sống còn, Khó thay nghe diệu pháp.

  Khó thay được làm người Khó thay được sống còn Khó thay nghe diệu pháp Khó thay Phật ra đời (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư Pháp] Vô bệnh đệ nhất lợi, Tri túc đệ nhất phú, Thiện hữu đệ nhất thân, Niết bàn đệ nhất lạc

  Vô bệnh đệ nhất lợi Tri túc đệ nhất phú Thiện hữu đệ nhất thân Niết bàn đệ nhất lạc (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tôi có biện tài, Thuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui

  Nguyện cho tôi có biện tài Thuyết cho cha mẹ vui hoài vẫn vui (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư Pháp] Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không

  Có thì có tự mảy may Không thì cả thế gian này cũng không (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top