thư pháp

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nghèo nàn mà bố thí là khó

  Nghèo nàn mà bố thí là khó (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tôi được tâm khai, Thuyết cho cha mẹ vui hoài pháp âm

  Nguyện cho tôi được tâm khai Thuyết cho cha mẹ vui hoài pháp âm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ta ngó mãi những chiều về trở lại, Mang những gì về trong cõi trăm năm

  Ta ngó mãi những chiều về trở lại Mang những gì về trong cõi trăm năm (Bùi Giáng) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư Pháp] Nguyện cho tới được tâm không, Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh

  Nguyện cho tới được tâm không Độ cho cha mẹ thoát vòng tử sanh (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư Pháp] Trải lòng thương khắp gần xa, chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương

  Trải lòng thương khắp gần xa Chúng sanh trên dưới trong ngoài đều thương (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư Pháp] Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm

  Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 7. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bởi do kiếp trước vụng tu, kiếp này tu để đền bù kiếp sau

  Bởi do kiếp trước vụng tu Kiếp này tu để đền bù kiếp sau (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 8. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm, là phúc lành...

  Bố thí hành đúng pháp Giúp ích hàng quyến thuộc Hành vi không lỗi lầm Là phúc lành cao thượng (Kinh hạnh phúc) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 9. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ai có tình thương người đó có hạnh phúc

  Ai có tình thương người đó có hạnh phúc (Lời Kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 10. dieuphapam

  [Thư Pháp] Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

  Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 11. dieuphapam

  [Thư Pháp] Sân si nghiệp chướng không chừa, Bo bo mà giữ tương dưa làm gì

  Sân si nghiệp chướng không chừa Bo bo mà giữ tương dưa làm gì (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 12. dieuphapam

  [Thư Pháp] Bụt là vầng trăng mát, Đi ngang trời Thái không, Hồ tâm chúng sanh lặng,...

  Bụt là vầng trăng mát Đi ngang trời Thái không Hồ tâm chúng sanh lặng Trăng hiện bóng trong ngần (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 13. dieuphapam

  [Thư Pháp] Mong thân vào cõi Ta Bà, Ơn Cha nghĩa Mẹ bao la ngút ngàn

  Mong thân vào cõi Ta Bà Ơn Cha nghĩa Mẹ bao la ngút ngàn (Ca dao Phật Giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 14. dieuphapam

  [Thư Pháp] Thập Thiện

  Thập Thiện: Không sát sanh Không trộm cắp Không tà hạnh Không nói dối Không nói hai lưỡi Không nói độc ác Không nói thêu dệt Không tham dục Không sân giận Không si mê Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân...
 15. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

  Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 16. dieuphapam

  [Thư Pháp] Vui buồn gió thoảng mây bay, Tâm không xao động tháng ngày thong dong

  Vui buồn gió thoảng mây bay Tâm không xao động tháng ngày thong dong (Thơ Tam Bảo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 17. dieuphapam

  [Thư Pháp] Còn trời còn nước còn mây, Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu

  Còn trời còn nước còn mây Chúng sanh còn khổ thì thầy còn tu (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 18. dieuphapam

  [Thư Pháp] Với người thân, miệng, ý, Không làm các ác hạnh, Ba nghiệp được phòng hộ, Ta gọi Bà-la-mô

  Với người thân, miệng, ý, Không làm các ác hạnh Ba nghiệp được phòng hộ Ta gọi Bà-la-môn (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 19. dieuphapam

  [Thư Pháp] Còn không một bận quay về, Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo

  Còn không một bận quay về Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo (Bùi Giáng) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 20. dieuphapam

  [Thư Pháp] Từ bi ta nhớ lấy lời, Noi gương trí tuệ trau dồi thân tâm

  Từ bi ta nhớ lấy lời Noi gương trí tuệ trau dồi thân tâm (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top