Bài giảng

Các tác phẩm Bài giảng bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  10 Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia

  Sách nói: 10 Đức Tính Cần Có Của Người Xuất Gia
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  10/4/16
 2. dpa

  Kinh Đại Bảo Tích Giảng Giải

  Sách nói - tác phẩm Kinh Đại Bảo Tích Giảng Giải
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dieuphapam

  Người Xưa Học Đạo Làm Người - Hiếu Hạnh

  Sách nói "Người Xưa Học Đạo Làm Người - Hiếu Hạnh" của tác giả Thích Nhật Quang
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/10/16
 4. dieuphapam

  Những Nụ Cười Thiền

  Sách nói: Những Nụ Cười Thiền - của tác giả Thomas Cleary
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  25/7/16
 5. dieuphapam

  Lời Đạo Sư

  Sách nói: Lời đạo sư
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  7/3/16
 6. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 31-hết

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 31-hết
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 7. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 21- 30

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 21- 30
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 8. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 11- 20

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 11- 20
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 9. DPA2

  Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 01- 10

  Phim ảnh - tác phẩm Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 01- 10
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 10. dpa

  Đại Giới Đàn Hành Trụ - PL 2555

  Sách nói - tác phẩm Đại Giới Đàn Hành Trụ - PL 2555
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  MS 01-50 - Năm Mươi Bài Giảng HT Thích Trí Quảng năm 2011

  Sách nói - tác phẩm MS 01-50 - Năm Mươi Bài Giảng HT Thích Trí Quảng năm 2011
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  33 Vị Tổ Thiền Tông

  Sách nói - tác phẩm 33 Vị Tổ Thiền Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Nói Cho Người Già Bệnh

  Sách nói - tác phẩm Nói Cho Người Già Bệnh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Quy Sơn Cảnh Sách

  Sách nói - tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất

  Sách nói - tác phẩm Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Tín Tâm Minh

  Sách nói - tác phẩm Tín Tâm Minh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Tu Là Chuyển Nghiệp

  Sách nói - tác phẩm Tu Là Chuyển Nghiệp
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Bài Văn Trữ Từ Tự Răn

  Sách nói - tác phẩm Bài Văn Trữ Từ Tự Răn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Bổ Túc Bát Nhã - Kiến Giải Điên Khùng

  Sách nói - tác phẩm Bổ Túc Bát Nhã - Kiến Giải Điên Khùng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Con Người Bất Tử

  Sách nói - tác phẩm Con Người Bất Tử
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14