Giáo Huấn Dakini

Giáo Huấn Dakini

Tác giả
Đức Liên Hoa Sanh

Mục lục:
 1. Lời nói đầu của dịch giả
 2. Lược sử đức Liên Hoa Sanh
 3. Giáo huấn dẫn nhập
 4. Những giáo huấn đi lên với hạnh
 5. Quy y - Quy y cách bên ngoài
 6. Quy y - Quy y cách bên trong, cách bí mật
 7. Bồ đề tâm
 8. Bồ đề tâm tiếp theo
 9. Mười nền tảng của Kim Cương Thừa
 10. Hai mươi mốt loại vô ích
 11. Cách giải thoát khỏi sanh tử
 12. Kim cương sư và bổn tôn Yidam
 13. Tu tâm theo Kim Cương thừa
 14. Tu Hạnh với bổn tôn
 15. Tràng hoa pha lê
 16. Tràng hoa pha lê tiếp theo
 17. Cốt tủy tinh hoa của những giáo lí khẩu truyền
 18. Thuật ngữ A
 19. Thuật ngữ B
 20. Thuật ngữ C
Người đọc
Tuấn Anh, Kim Phượng, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
3,855
Xem
3,855
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top