Tác giả
Paul L. Swanson

Mục lục:
 1. Lời nói đầu
 2. Chân lý trong Phật học thiên thai tông
 3. Vô tác tứ đế
 4. Trung quán buổi sơ thời
 5. Trung quán buổi sơ thời tt
 6. Các bản kinh ngụy tác
 7. Ba chân lý trong kinh Nhân vương va Anh lạc
 8. Cuộc tranh luận của Thái tử Chiêu Minh và 23 đối thủ
 9. Đại thừa nghĩa chương
 10. Các học giả Thành thật luận
 11. Luận về tam luận
 12. Khái luận trên ba luận thuyết
 13. Thiên Thai trí khải và Tam đế
 14. Chú giải về tam pháp
 15. Nhị đế
 16. Pháp Hoa huyền nghĩa
 17. Pháp Hoa huyền nghĩa tt
 18. Pháp Hoa huyền nghĩa tt
 19. Diệu
 20. Thập nhị như thị
 21. Tứ thánh đế
 22. Tứ thánh đế tt
Người dịch
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Người đọc
Chiếu Thành, Tuấn Anh, Kiều Hạnh
 • Like
Reactions: test
Người gửi
DPA2
Tải về
4,756
Xem
4,756
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top