Tác giả
Paul L. Swanson

Bản văn nầy trình bày sự thâm cứu đầu tiên về giáo pháp Tam Đế qua Anh ngữ, có thể là một học thuyết quan trọng nhất của Phật học Thiên Thai Tông. Paul Swanson, người biên soạn, thuộc thế hệ học giả Phật giáo thứ nhất cố gắng cống hiến cho người Tây phương một sự phân tích sâu rộng về truyền thống Phật học Thiên Thai, và từ đó mở ra một lối nhìn bao quát đối với cái hiểu về Phật học Đông phương như một toàn thể.

Là một tông phái Phật giáo chính và đầu tiên ở Á Đông, Thiên Thai Tông ghi dấu một chuyển biến quan trọng tư tưởng triết học Trung Hoa. Những phát triển tiếp nối đối với cái học về giáo pháp Phật đã tự xác định cho chính họ một chỗ đứng, và điều nầy đưa đến cái hiểu thâm sâu về lịch sử tri thức Phật giáo.

Tuy nhiên, lấy một thí dụ, luôn có một chút gì huyền bí với câu hỏi tại sao Tam Luận Tông (San lun) là một truyền thống Trung Quán của Trung Hoa đã lu mờ sau khi đóng một vai trò chính yếu vào hai thế kỷ thứ 5 và thứ 6 ở đất Trung quốc. Sự tham cứu hiện nay phần nào cho chúng ta câu trả lời khi tranh biện rằng truyền thống Trung Quán không thực sự vĩnh viễn mất đi ở Trung Hoa, nhưng không còn hiện diện như một thực thể nổi bật đối với một số đông người bởi vì đã bị cuốn hút vào những tông phái Phật giáo vừa được khai sinh trên đất mới. Trong đó, như tác giả đã nói, Thiên Thai Tông là tông phái đầu tiên.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời nói đầu
 2. Chân lý trong Phật học thiên thai tông
 3. Vô tác tứ đế
 4. Trung quán buổi sơ thời
 5. Trung quán buổi sơ thời tt
 6. Các bản kinh ngụy tác
 7. Ba chân lý trong kinh Nhân vương va Anh lạc
 8. Cuộc tranh luận của Thái tử Chiêu Minh và 23 đối thủ
 9. Đại thừa nghĩa chương
 10. Các học giả Thành thật luận
 11. Luận về tam luận
 12. Khái luận trên ba luận thuyết
 13. Thiên Thai trí khải và Tam đế
 14. Chú giải về tam pháp
 15. Nhị đế
 16. Pháp Hoa huyền nghĩa
 17. Pháp Hoa huyền nghĩa tt
 18. Pháp Hoa huyền nghĩa tt
 19. Diệu
 20. Thập nhị như thị
 21. Tứ thánh đế
 22. Tứ thánh đế tt
Người dịch
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Người đọc
Chiếu Thành, Tuấn Anh, Kiều Hạnh
 • Like
Reactions: test
Người gửi
DPA2
Tải về
5,375
Xem
5,375
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top