Tác giả
Dilgo Khyentse Rinpoche

Mục lục:
  1. Dẫn nhập
  2. Guru yoga
  3. Sự quán tưởng
  4. Sự cầu thỉnh bổn tôn trí tuệ
  5. Sự sám hối
  6. Sùng mộ và cầu nguyện
  7. Thần chú đạo sư kim cương
  8. Biến sự thực hành thành bộ phận của đời mình
  9. Biến sự thực hành thành bộ phận của đời mình- lời cảm tạ
Người dịch
Liên Hoa
Người đọc
Tuấn Anh, Kiều Hạnh
Người gửi
DPA2
Tải về
2,560
Xem
2,560
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top