Tịnh độ

Các tác phẩm Tịnh độ bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị

  Sách nói - tác phẩm Hộ Niệm - Hướng Dẫn Khai Thị
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dieuphapam

  Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ

  Sách nói: Góp Nhặt Tinh Hoa Tịnh Độ của hòa thượng Thích Giác Thông
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  4/1/17
 3. DPA2

  Đường Đi Của Phật

  Tuyển tập giáo huấn của các Đạo sư từ các dòng truyền thừa khác nhau
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  10/7/15
 4. dpa

  Ánh Sáng Mật Tông

  Sách nói - tác phẩm Ánh Sáng Mật Tông
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Thơ Nhắc Người Niệm Phật

  Sách nói - tác phẩm Thơ Nhắc Người Niệm Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 2

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 2
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Niệm Phật Tông Yếu

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Tông Yếu
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Niệm Phật hộ niệm vãng sinh vấn đáp

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật hộ niệm vãng sinh vấn đáp
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dieuphapam

  48 Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý

  Sách nói: Tọa Đàm Hộ Niệm Chú Ý
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  15/12/15
 10. dpa

  Hương Quê Cực Lạc

  Sách nói - tác phẩm Hương Quê Cực Lạc
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Thượng

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Ngũ Kinh – Quyển Thượng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Tịnh Độ Tam Kinh

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Tam Kinh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 3

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 3
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dieuphapam

  Thiết Lập Tịnh Độ

  Sách nói: Thiết lập tịnh độ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/3/16
 15. dpa

  Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập

  Sách nói - tác phẩm Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Ðộ Tuyển Tập
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Khuyên Người Niệm Phật Tập 4

  Sách nói - tác phẩm Khuyên Người Niệm Phật Tập 4
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Niệm Phật Sám Pháp

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật Sám Pháp
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật

  Sách nói - tác phẩm Mấy Điểm Trọng Yếu Cho Người Niệm Phật
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Niệm Phật thoát sinh tử

  Sách nói - tác phẩm Niệm Phật thoát sinh tử
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Tịnh Độ Hoặc Vấn

  Sách nói - tác phẩm Tịnh Độ Hoặc Vấn
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14