Truyện

Các tác phẩm Truyện Phật giáo bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dieuphapam

  Ai mua xe rác

  Tác phẩm sách nói "Ai mua xe rác" của hòa thượng Ajahn Brahm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  6/6/16
 2. dpa

  Am Mây Ngủ

  Sách nói - tác phẩm Am Mây Ngủ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Ánh Đạo Vàng

  Sách nói - tác phẩm Ánh Đạo Vàng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Bài Học Ngàn Vàng

  Sách nói - tác phẩm Bài Học Ngàn Vàng
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Bóng Áo Nâu

  Sách nói - tác phẩm Bóng Áo Nâu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Cặn Bã Ký Ức (Tác phẩm Như Sanh tập 1)

  Truyện ngắn Phật giáo của tác giả Như Sanh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Chuyện Bách Dụ

  Sách nói - tác phẩm Chuyện Bách Dụ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dieuphapam

  Chuyện Cửa Thiền

  Thiền sư Giới Đức - Minh Đức Triều Tâm Ảnh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  21/1/19
 9. dpa

  Cửa Tùng Đôi Cánh Gài

  Sách nói - tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dieuphapam

  Giai Nhân Áo Phượng Báo Ứng Tập 6

  Sách nói: "Giai Nhân Áo Phương Báo Ứng Tập 6" do Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  10/7/17
 11. dpa

  Gương Sáng Người Xuất Gia

  Sách nói - tác phẩm Gương Sáng Người Xuất Gia
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Hoa Trôi Trên Sóng Nước

  Sách nói - tác phẩm Hoa Trôi Trên Sóng Nước
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Hư Hư Lục

  Sách nói - tác phẩm Hư Hư Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Khi Hồng Hạc Bay Về

  Sách nói - tác phẩm Khi Hồng Hạc Bay Về
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. DPA2

  Kinh Pháp Cú Thí Dụ

  Sách nói - tác phẩm Kinh Pháp Cú Thí Dụ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  13/5/15
 16. dieuphapam

  Lão Hòa Thượng Diệu Liên Kể Chuyện Phật Giáo Quyển 1

  Lão Hòa Thượng Diệu Liên Kể Chuyện Phật Giáo Quyển 1
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  6/3/17
 17. dpa

  Linh Ứng Quán Thế Âm

  Sách nói - tác phẩm Linh Ứng Quán Thế Âm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Lời Vàng Của Thầy Tôi

  Sách nói - tác phẩm Lời Vàng Của Thầy Tôi
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Lòng Thành Dâng Thầy

  Sách nói - tác phẩm Lòng Thành Dâng Thầy
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Lược Truyện Phật Thích Ca

  Sách nói - tác phẩm Lược Truyện Phật Thích Ca
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14