Truyện

Các tác phẩm Truyện Phật giáo bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Tam Bộ Nhất Bái

  Sách nói - tác phẩm Tam Bộ Nhất Bái
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Tác phẩm Như Sanh tập 2

  Các câu truyện kể của Bác hai Như Sanh (tập 2)
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Lời Vàng Của Thầy Tôi

  Sách nói - tác phẩm Lời Vàng Của Thầy Tôi
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Hoa Trôi Trên Sóng Nước

  Sách nói - tác phẩm Hoa Trôi Trên Sóng Nước
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Chuyện Bách Dụ

  Sách nói - tác phẩm Chuyện Bách Dụ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Khi Hồng Hạc Bay Về

  Sách nói - tác phẩm Khi Hồng Hạc Bay Về
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Thơm Ngát Hương Lan

  Sách nói - tác phẩm Thơm Ngát Hương Lan
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Đại Đường Tây Vực Ký

  Sách nói - tác phẩm Đại Đường Tây Vức Ký
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Từ Nụ Đến Hoa

  Sách nói - tác phẩm Từ Nụ Đến Hoa
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Những Câu Chuyện Về Nhân Quả

  Sách nói - tác phẩm Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 11. dpa

  Bóng Áo Nâu

  Sách nói - tác phẩm Bóng Áo Nâu
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 12. dpa

  Ý - Tình - Thân

  Sách nói - tác phẩm Ý - Tình - Thân
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 13. dpa

  Từng Giọt Nắng Hồng

  Sách nói - tác phẩm Từng Giọt Nắng Hồng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 14. dpa

  Truyện Hằng Ngày

  Sách nói - tác phẩm Truyện Hằng Ngày
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 15. dpa

  Tình Người

  Sách nói - tác phẩm Tình Người
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 16. dpa

  Thầy Và Đệ Tử

  Sách nói - tác phẩm Thầy Và Đệ Tử của Lama Guendune Rinpoché
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 17. dpa

  Thầy Tôi

  Sách nói - tác phẩm Thầy Tôi
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 18. dpa

  Tâm Tình

  Sách nói - tác phẩm Tâm Tình
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 19. dpa

  Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát

  Sách nói - tác phẩm Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 20. dpa

  Quán Âm Thị Kính

  Sách nói - tác phẩm Quán Âm Thị Kính
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14