Thư pháp

Tự chiến thắng mình là chiến thắng oanh liệt nhất (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm trí (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó (Thích Thiện Hoa) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Mượn chỉ đưa diều qua khỏi gió Buông thuyền khi khách đã sang sông Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Sống cuộc sống trí tuệ được gọi sống tối thượng (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Chư ác mạc tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo. (Kinh Pháp Cú) Dịch: Chớ làm các điều ác Vâng làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đây lời chư Phật dạy. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc...
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên Cơ tắc xa hề khốn tắc miên Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. (Trần Nhân Tông) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Người trồng cây Hạnh người chơi Ta trồng cây Đức để đời về sau (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Tôn kính Đức Phật là công đức căn bản nhất của mọi công đức. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Ai sống một trăm năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. (Kinh Pháp Cú) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ (Lời Kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Phàm cái nào mình đã có đều đổ ra hết, cái nào mình không có đừng lấy vô (Bàng Uẩn Cư Sĩ) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Một sáng vô thường đến mới hay đời huyễn mộng Tất cả bỏ lại hết chỉ có nghiệp theo mình Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Phật dạy có hai hạng người mạnh nhất Một là không tạo tội, hai là biết ăn năn (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Đáng khâm phục nhất của đời người là biết vươn lên sau khi ngã. (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Vai mang hai chữ Di Đà Công lao dưỡng dục mẹ cha khấn nguyền (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Chấp thủ là đau khổ Buông xả là giải thoát (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Nhẫn nhục đệ nhất đạo Tiên tu trừ ngã nhân Sự lai vô sở thụ Tức chân bồ đề thân (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top