Thư pháp

Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về (Thơ Tuệ Sỹ) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Trăm năm một phút vô thường Lợi danh tài sắc muôn đường quẩn quanh Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Lênh đênh qua cửa thần phù Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Thân như bóng chớp chiều tà Cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rồi Sá chi suy thịnh cuộc đời Thịnh suy như giọt sương mai đầu cành (Thiền sư Vạn Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Một mảnh phương tâm không chổ gửi Giàn hoa chầm chậm ánh trăng soi (Ngài Bát Chỉ Đầu Đà) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Song thân đâu phải một đời Vậy nên thương cả muôn loài mới hay (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô Nhậm vận thịnh suy vô bố uý Thịnh suy như lộ thảo đầu phô (Thiền sư Vạn Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Nhẫn nhục đạo thứ nhất Trước phải trừ ngã nhân Việc đến không thọ nhận Là chơn thân bồ đề (Thiền sư Huệ Hải) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Quách nhiên vô thánh gươm sắc lóa Thiếu thất chín năm như niệm không Một cánh tay rơi nở nụ hồng Thông lĩnh thênh thang chiếc dép con (Thích Quảng Thiện) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác Xem là thua kém Bậc trí giả gọi là xiềng xích (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Đến ta mới biết của ta Nghìn trăm năm trước biết là của ai (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Ý về muôn vạn nẻo Thiền lộ tâm an nhiên Từng bước gió mát dậy Từng bước nở hoa sen (Thích Nhất Hạnh) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Tâm thanh tịnh là nguồn gốc của giải thoát (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Lên chùa lạy Phật quy y Cầu cho kẻ ở người đi an lành (Ca dao Phật giáo) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Thiện ác là nhân Khổ lạc là quả (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Ăn một bữa cơm, uống một bát nước, thương không quên ơn Phật (Luật Tiểu) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Tâm không Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top