Cơ bản

Các tác phẩm Phật giáo cơ bản bằng sách nói, âm thanh, mp3

Tác phẩm được quan tâm

Thông tin trực tuyến

Thành viên trực tuyến
0
Khách trực tuyến
25
Tổng lượt truy cập
25
Vô Ngã dieuphapam
Sách nói: Vô Ngã của Thiền sư Sayadaw U Silananda
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,950
Updated
Giáo Huấn Dakini D
Sách nói - tác phẩm Giáo Huấn Dakini
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,807
Updated
Hương Vị Của Giải Thoát dieuphapam
Sách nói: "Hương Vị Của Giải Thoát" của thiền sư Ajahn Chah
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,782
Updated
Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải Tập Cuối dieuphapam
Sách nói: Chú Lăng Nghiêm kệ và giảng giải của hòa thượng Tuyên Hoá (tập cuối hội 3 đến hội 5)
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,705
Updated
Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc D
Thật tánh của sinh, tử là an bình và hạnh phúc.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,641
Updated
Cuộc đời của các Đạo Sư Tây Tạng D
Tác phẩm tóm lược cuộc đời và những phẩm hạnh, công đức của 15 vị đạo sư Tây Tạng tiêu biểu
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,583
Updated
Lược giải Kinh Hoa Nghiêm dpa
Sách nói - tác phẩm Lược giải Kinh Hoa Nghiêm
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,575
Updated
Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận dpa
Sách nói - tác phẩm Duy Ma Cật Yếu Nghĩa Luận
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,470
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 1 dieuphapam
Sách nói: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
3,414
Updated
Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết D
Sách nói - tác phẩm Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,259
Updated
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02 dpa
Sách nói - tác phẩm Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật Quyển 02
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,223
Updated
37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo dpa
Sách nói - tác phẩm 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,222
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2 dieuphapam
Sách nói: "Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2" - Quả Khanh biên giảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,047
Updated
Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp dieuphapam
Sách nói: Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp của Khenchen Konchog Gyaltshen
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
3,025
Updated
Phật Dạy Làm Phước Đức dieuphapam
Sách nói: Phật Dạy Làm Phước Đức của Thích Trúc Thông Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,019
Updated
Hương Sen Vạn Đức D
Sách nói - tác phẩm Hương Sen Vạn Đức
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,975
Updated
Vô Thường dpa
Sách nói - tác phẩm Vô Thường
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2,967
Updated
8 Điều Giác Ngộ dpa
Sách nói - tác phẩm 8 Điều Giác Ngộ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,944
Updated
Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện D
Sách nói - tác phẩm Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,901
Updated
48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ dpa
Sách nói - tác phẩm 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,746
Updated
Top