Cơ bản

Các tác phẩm Phật giáo cơ bản bằng sách nói, âm thanh, mp3
Vẻ Đẹp Của Cuộc Sống Dưới Ánh Sáng Tứ Diệu Đế dieuphapam
Vẻ Sách nói: Đẹp Của Cuộc Sống Dưới Ánh Sáng Tứ Diệu Đế của Dhammanandda - Bhikkuni
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,072
Updated
Nhân Trung Hiếu Nghĩa dieuphapam
Sách nói: "Nhân Trung Hiếu Nghĩa" của Đại Đức Thích Trí Huệ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,035
Updated
Hai Thực Tại dieuphapam
Sách nói: "Hai thực tại" của thiền sư Sayadaw U Jokita
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2,000
Updated
Hạnh Phúc Cầm Tay dieuphapam
Sách nói: "Hạnh Phúc Cầm Tay" của hòa thượng Thích Nhất Hạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,756
Updated
Cành Lá Vô Ưu dieuphapam
Sách nói: "Cành Lá Vô Ưu" của hòa thượng Thích Thanh Từ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,473
Updated
Trở Về Tâm Tổ dieuphapam
Sách nói: Trở về tâm tổ của tác giả Thích Thông Phương
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
972
Updated
Cha Mẹ - Con Cái - Tình Thương Yêu - Lòng Biết Ơn dieuphapam
Sách nói: Cha Mẹ - Con Cái - Tình Thương Yêu của tác giả Ajahn Jayasaro và Ajahn Sumeho
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,283
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2 dieuphapam
Sách nói: "Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 2" - Quả Khanh biên giảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,243
Updated
Thấy, Biết, Bây Giờ Và Ở Đây dieuphapam
Sách nói: "Thấy, Biết, Bây Giờ Và Ở Đây" của ni sư Ayya Khema
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,850
Updated
Sen Nở Giữa Hồ Tâm dieuphapam
Sách nói: "Sen Nở Giữa Hồ Tâm" của tỳ kheo Thích Chúc Thái Chơn
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,435
Updated
Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh A Di Đà dieuphapam
Sách nói: "Trí Quảng toàn tập - Lược Giải Kinh A Di Đà" của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,189
Updated
Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Tập 1 dieuphapam
Sách nói: Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2,641
Updated
Công Đức Xuất Gia dieuphapam
Sách nói: "Công Đức Xuất Gia" - Pháp Chơn Tử
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,220
Updated
Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư dieuphapam
Sách nói: Trí Quảng Toàn Tập - Lược Giải Kinh Dược Sư của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,024
Updated
Bồ Tát Quán Tự Tại Từ Bi Trí Tuệ Song Toàn dieuphapam
Sách nói: Bồ Tát Quán Tự Tại Từ Bi Trí Tuệ Song Toàn của Thích Diệu Liên
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
1,363
Updated
Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám dieuphapam
Giảng Giải Nguyện Thứ Mười Tám - Pháp Sư Huệ Tịnh
5.00 star(s) 2 ratings
Tải về
2,151
Updated
Vô Ngã dieuphapam
Sách nói: Vô Ngã của Thiền sư Sayadaw U Silananda
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,011
Updated
Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp dieuphapam
Sách nói: Một Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Con Đường Phật Pháp của Khenchen Konchog Gyaltshen
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2,521
Updated
Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi dieuphapam
Sách nói: Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu Của Tôi của HT Thích Thanh Từ
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,248
Updated
Thanh Tịnh Đạo Tập 2 dieuphapam
Sách nói: Thanh Tịnh Đạo của Bhadantacariy buddahaghosa
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,911
Updated
Top