Cơ bản

Các tác phẩm Phật giáo cơ bản bằng sách nói, âm thanh, mp3
Bố Thí Ba La Mật dieuphapam
Sách nói: Bố Thí Ba La Mật của tác giả Thích Trí Siêu
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,023
Updated
20 Mùa An Cư Quyển 1B dieuphapam
Sách nói: 20 mùa an cư của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,206
Updated
20 Mùa An Cư Quyển 1A dieuphapam
Sách nói: 20 mùa an cư của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,437
Updated
Chú Lăng Nghiêm Kệ Và Giảng Giải Tập Cuối dieuphapam
Sách nói: Chú Lăng Nghiêm kệ và giảng giải của hòa thượng Tuyên Hoá (tập cuối hội 3 đến hội 5)
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,559
Updated
Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền dieuphapam
Sách nói Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền của hòa thượng Thích Trí Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,443
Updated
Hành Trang Về Đất Phật dieuphapam
Sác nói: "Hành Trang Về Đất Phật" của tì kheo Thích Thiện Pháp
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,635
Updated
Phật Dạy Làm Phước Đức dieuphapam
Sách nói: Phật Dạy Làm Phước Đức của Thích Trúc Thông Quảng
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,828
Updated
Tốt Hơn Cho Mình dieuphapam
Sách nói: Tốt hơn cho mình
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,742
Updated
Những Chữ Vàng dieuphapam
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,729
Updated
Bút Ký Bông Sen D
Tản mạn trong lời kể khiến người nghe không cầm nước mắt
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
2,532
Updated
Chết An Bình Tái Sinh Hạnh Phúc D
Thật tánh của sinh, tử là an bình và hạnh phúc.
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,503
Updated
Cuộc đời của các Đạo Sư Tây Tạng D
Tác phẩm tóm lược cuộc đời và những phẩm hạnh, công đức của 15 vị đạo sư Tây Tạng tiêu biểu
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,419
Updated
Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông D
Sách nói - tác phẩm Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
4,557
Updated
Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết D
Sách nói - tác phẩm Ẩn Tu Nơi Núi Tuyết
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,038
Updated
Pháp Ngữ Vạn Đức D
Sách nói - tác phẩm Pháp Ngữ Vạn Đức
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,878
Updated
Hương Sen Vạn Đức D
Sách nói - tác phẩm Hương Sen Vạn Đức
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,802
Updated
Giáo Huấn Dakini D
Sách nói - tác phẩm Giáo Huấn Dakini
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
3,626
Updated
Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện D
Sách nói - tác phẩm Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh Về Con Đường Đại Toàn Thiện
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
2,766
Updated
Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình Full HD D
Phim ảnh - tác phẩm Tọa Đàm Ăn Chay Vì Chính Mình Full HD
0.00 star(s) 0 ratings
Tải về
1,630
Updated
Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5 dpa
Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5
5.00 star(s) 1 ratings
Tải về
1,822
Updated
Top